DANE KONTAKTOWE

Inspiro - Agencja Szkoleń Rozwojowych
Irena Dąbrowska-Pięda
33-300 Nowy Sącz
ul. Moniuszki 9

tel. 501 468 814
e-mail: inspiro@inspiro.edu.pl

NIP: 734-265-25-83
REGON: 120362718
Nr rachunku:
61 1050 1214 1000 0023 1202 3498