Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Naszej oferty,
która inspiruje do działania.

BIZNES

           SZKOLENIA                Dobry wybór to początek zmiany.

 

 OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ 

 
 • obsługa klienta
 • budowanie relacji z klientem
 • techniki sprzedaży
 • wywieranie wpływu
 • obsługa trudnego klienta
 • negocjacje handlowe

 

 

 

Wiedza teoretyczna to 30 % całości szkolenia, a pozostałe 70% to scenki, ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry i symulacje, dyskusje, wypracowywanie rozwiązań, analiza przypadków, burza mózgów

Pracujemy w oparciu o cykl Kolba, czyli najbardziej efektywny sposób uczenia się dorosłych:

doświadczenie - refleksja - teoria - planowanie działania

 

Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników.

Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności. Podczas szkoleń jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych.

 

   

ZARZĄDZANIE

 • umiejętności kierownicze
 • zarządzanie przez cele
 • delegowanie
 • budowanie zespołu
 • motywowanie
 • komunikacja w zespole
 • rozwiązywanie konfliktów
 • prowadzenie zebrań
 • zarządzanie zmianą
 • ocena pracownicza

 

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

 

 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja asertywna
 • autoprezentacja
 • zarządzanie czasem
 • radzenie sobie ze stresem
 • wypalenie zawodowe