Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Naszej oferty,
która inspiruje do działania.

COACHING
CAŁY TEN COACHING ...

Specjalizujemy się w Coachingu on the Job. Obserwacja i informacja zwrotna może dać więcej, niż długi proces analizy braku efektywności. Po 10 latach wiemy, że to metoda dająca najlepsze rezultaty.

Nie szukamy przyczyn. Szukamy rozwiązań.

Coaching on the Job to metoda pracy realizowana podczas rzeczywistych, codzienny działań. Poprzez uczestniczenie w realnych sytuacjach i towarzyszenie pracownikowi podczas jego pracy, widać sposób budowania relacji, poziom umiejętności i stosowania wybranych technik, jakość komunikacji oraz sposób zachowania się. Coach potrafi spojrzeć na działania pracownika obiektywnie, a stojąc „z boku” widzi więcej. Coach udziela otwartych, konstruktywnych informacji o tym co widzi, rozpoczynając proces refleksji i zmiany oraz pracę na obszarach, które wymagają rozwoju. Dzięki coachingowi uczestnik często otrzymuje także wiele pozytywnych, wzmacniających informacji o swoich działaniach. Coaching on the Job pozwala odpowiedzieć na pytania, w jakim stopniu są realizowane wyznaczone cele i standardy, jakimi elementami jest budowana relacja, w jaki sposób pracownik planuje swój dzień pracy, jak radzi sobie z sytuacjami trudnymi czy problemowymi.