Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Naszej oferty,
która inspiruje do działania.

ROZWÓJ KOMPETENCJI W OPARCIU O ICI
DIAGNOZA KOMPETENCJI W OPARCIU O ICI

Dzięki licznym doświadczeniom związanym z kierowaniem, zbudowaliśmy narzędzie, które w sposób szybki i bezpieczny dla użytkowników, pozwala udzielać kierownikom informacji w obszarach, które są dla nich najistotniejsze. W taki sposób powstała aplikacja Inspiro Complete InformationSM (ICI), którą wykorzystujemy do badania kompetencji kierowniczych. Połączenie diagnozy kompetencji kierowniczych, ze szkoleniami w obszarze zarządzania, daje konkretne i najlepsze efekty w zakresie skuteczności rozwoju pracowników.

Jak to działa? Bardzo prosto, a zyskują wszyscy.

BADAM  INWESTUJĘ SPRAWDZAM
diagnoza kompetencji kierowniczych 1 dobór odpowiednich szkoleń w obszarze zarządzania diagnoza kompetencji kierowniczych 2 
  • Diagnoza dostarcza kierownikom informacji zwrotnej dotyczącej ich działań wobec pracowników w zakresie funkcji kierowniczej.
  • Umożliwia pozyskanie informacji od samych pracowników, wobec których kierownik spełnia swoją zasadniczą funkcję. Kierownik, aby mógł efektywnie realizować swoje zadania, potrzebuje precyzyjnej informacji zwrotnej o swojej pracy.
  • Informacje w formie raportu pokazują, w jakich obszarach kierownik jest sprawny, a jego pracownicy są zadowoleni ze sposobu działania oraz, które obszary są deficytowe i wymagają pracy, bowiem nie są efektywne. Raport otrzymuje jedynie kierownik.
  • Diagnoza kompetencji to także narzędzie służące do weryfikowania poziomu wykorzystania nabytych w procesie szkoleniowym umiejętności. Organizacja, która zainwestowała w rozwój kompetencji kierowniczych, może sprawdzić na ile są one rzeczywiście wykorzystywane, a sam kierownik jest aktywny w ich wdrażaniu.
  • Prowadzenie diagnozy jest narzędziem motywowania samych kierowników - przypominania oczekiwanego standardu w zakresie zarządzania pracownikami i wyznaczania konkretnych celów.
  • Diagnoza kompetencji kierowniczych jest działaniem, które uświadamia kierownikom konieczność aktywnego wykorzystywania nabytych i posiadanych umiejętności oraz mobilizuje do doskonalenia swojego sposobu zarządzania.
  • Z punktu widzenia pracowników jest ważnym sygnałem, że organizacji zależy na dobrej jakości zarządzania, a pracownicy są jej najistotniejszym elementem. 

Po diagnozie, w zależności od uzykanego profilu, dobieramy szkolenia. Jednym słowem szkolimy te obszary, które wymagją rozwoju i wsparcia. Po dostarczeniu konkretnych umiejetności, dajemy czas na wdrożenie, a po kwarale możemy sprawdzić, co udało się wprowadzić i w których obszarach konieczna jest dalsza praca.