Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Naszej oferty,
która inspiruje do działania.

SĄDY I ADMINISTRACJA

Od 2008 współpracujemy z Sądami i Administracją, realizując działania szkoleniowe, rozwojowe i badawcze - zrealizowaliśmy ponad 3000 godzin pracy. Wśród Naszych Klientów są Sądy Okręgowe w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Nowym Sączu, liczne Sądy Rejonowe Apelacji Krakowskiej i Katowickiej, Prokuratury Apelacyjne i Okręgowe, Urzędy i organizacje pozarządowe. 

Uczestnicy naszych szkoleń mówią, że świetnie znamy specyfikę pracy w urzędzie.

Celem naszej pracy jest dostarczenie uczestnikom takich umiejętności, które będą mogli stosować w swojej codziennej pracy.

 

Rekomendowane szkolenia: 

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA I RADZENIE SOBIE Z KLIENTEM TRUDNYM – szkolenie dedykowane pracownikom BOI, biur podawczych i pracownikom obsługującym klientów w sekretariatach. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w konkretne, praktyczne umiejętności prowadzenia profesjonalnej obsługi klienta oraz skutecznego radzenia sobie z trudnymi interesantami i rozwiązywania sytuacji problemowych. Na szkoleniu uczestnicy ćwiczą konkretne techniki zachowań i umiejętności asertywne, co ułatwia  skuteczne kontakty z klientami, którzy otrzymują wysoką, powtarzalną jakość obsługi, a to przekłada się na wizerunek całego sądu.   / 2 dni szkolenia /

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH I ROZWIJANIA PRACY ZESPOŁOWEJ – szkolenie skierowane do Kierowników i Przewodniczących Wydziałów. Celem szkolenia jest dostarczenie konkretnych umiejętności z zakresu komunikacji, podstaw zarządzania pracownikami, prowadzenia tzw. trudnych rozmów, udzielania informacji zwrotnych, motywowania pozafinansowego, stawiania celów i rozwijania współpracy i współdziałania.   / 2 dni szkolenia /

WYPALENIE ZAWODOWE I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – szkolenie dotyczy umiejętności skutecznego rozpoznawania symptomów wypalenia i podejmowania właściwych działań w obszarze przeciwdziałania. Uczestnicy uczą się radzenia sobie ze stresem, ćwiczą konkretne techniki relaksu oraz pracują nad rozwijaniem właściwych zachowań i postaw.   / 1 dzień szkolenia w każdym obszarze /

ASERTYWNOŚĆ I KOMUNIKACJA – szkolenie umożliwia nabywanie i rozwijanie umiejętności asertywnych, w tym komunikacji asertywnej w obszarze stawiania granic, skutecznej odmowy, formułowania próśb i oczekiwań, wyrażania krytyki oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenie pomaga kształtować właściwą postawę asertywną w kontaktach zawodowych i społecznych, uczy otwartości i właściwej komunikacji z innymi.   / 1 dzień szkolenia /

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – szkolenie w obszarze zarządzania, obejmuje zagadnienia związane z konfliktami, ich przyczynami i przebiegiem. Uczestnicy poznają mechanizmy działania konfliktów w zespołach pracowniczych oraz uczą się, w jaki sposób skutecznie je rozwiązywać, kiedy i jak interweniować.   / 1 dzień szkolenia /

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORAZ ADAPTACJA DO ZMIANY – szkolenie w obszarze zarządzania. Uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie przygotowywania pracowników do zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności właściwego komunikowania zmian. Uczestnicy dowiedzą się jak poradzić sobie z oporem i kryzysem oraz w jaki sposób  wspierać pracowników podczas zmian i wzmacniać ich proaktywną postawę wobec zmian.   / 2 dni szkolenia /

ASERTYWNOŚĆ I KOMUNIKACJA – szkolenie umożliwia nabywanie i rozwijanie umiejętności asertywnych, w tym komunikacji asertywnej w obszarze stawiania granic, skutecznej odmowy, formułowania próśb i oczekiwań, wyrażania krytyki oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenie pomaga kształtować właściwą postawę asertywną w kontaktach zawodowych i społecznych, uczy otwartości i właściwej komunikacji z innymi.   / 1 dzień szkolenia /

SYSTEM OCENY PRACOWNICZEJ – szkolenie pokazuje w jaki sposób można przeprowadzić ocenę pracowniczą w sądzie, która jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Ocena możeprzynosić konkretne efekty, realizować postawione cele rozwojowe i nie być jedynie trudnym i stresującym wydarzeniem. Budujemy model oceny dla danej jednostki,  tworzymy konkretne narzędzia oceny (arkusze) i narzędzia pomocnicze, opisujmy kompetencje i skalę oceny oraz  przygotowujemy oceniających do realizacji tego zadania, w tym szczególnie do przeprowadzenia rozmowy oceniającej oraz zebrania z pracownikami, co ma kluczowe znaczenie.   / 2 dni szkolenia  + konsultacje /